MMIT
Mikulski Maurycy
Odwiedziny =

Dostępne oprogramowanie "MMIT".

1) System kontroli produkcji w energetyce oraz innych działach produkcji. Opis

2) Wspomaganie pracy małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Kalkulatory biznesowo-menadzerskie w C++,C# i Javie oraz na palmtopy pod Windows CE.
 • Program do zarządzania kontaktami handlowymi.
 • Program magazynowy.
 • 3) Biblioteki parametrów pary.
 • - Kalkulator parametrów pary (Java)
 • - biblioteka VB do MS Excel umożliwiająca obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 • - biblioteka Extended Stored Procedure dla MS SQL umożliwiająca obliczenia pary wewnątrz procedur składowanych.
 • - obiekt OCX wykonany według wymogów systemu InTouch. pobierz dokument
 • 4) System zarządzający i udostępniający dokumentacje utworzoną w programie "ACAD 2000" w sieci zakładowej powiązany z kodem KKS
  ( wykorzystanie jako bazy danych MSDE-MSSQL w dwóch wersjach: bardziej wydajnej opartej o mechanizmy DCOM oraz prostszej ale przyjaźniejszej wykorzystującej serwis WWW.
  Wpełni zintegrowane z usługami Active Directory.)
 • Wybór rysunku według zadanych kryteriów
  type=square STYLE =
 • Wybór względem kodu KKS
  type=square STYLE =
 • Podgląd rysunku
  type=square STYLE =
 • 5) Systemy rozliczeniowe w energetyce i przemyśle.

  Przeznaczone do zbierania danych, wizualizacji procesów w sieci zakładowej oraz tworzenia raportów

  6) Systemy bilansowe dla energetyków.

  To szczególne systemy spełniające wymagania stawiane przez energetyków służący do pobierania danych z systemów rozliczeniowych ich analizę (modyfikację) oraz zbilansowanie obiektu i obliczenie wskaźników produkcyjnych.
  (Produktem analizy danych często jest informacja o nieprawidłowościach pracy obiektu).