MMIT
Mikulski Maurycy
Odwiedziny =

Wersje testowe oprogramowania "MMIT".

Programy do pobrania z tej strony nie są wersjami komercyjnymi i mogą służyć jedynie do zapoznania się z funkcjami proponowanego oprogramowania. Nie zostały poddane standardowym testom na stabilność i poprawność działania (komercyjne wersje programów poddawane są wielogodzinnym testom). Z uwagi na sposób pobrania aplikacji (Internet - nie posiadam kontroli nad serwerem) nie mogę gwarantować czystości od wirusów. W związku z powyższym pobranie i uruchomienie programu może odbyć się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Obliczanie ParametrowPary - kalkulator wykonany w języku Java - wynaga dostępu do internetu